Voor wie

De Praktijk voor Orthopedagogiek Perspectief is bedoeld voor u als ouder(s) / verzorger(s) met een kind van 4 t/m 12 jaar, waar u en/of de leerkracht(en) zich zorgen over maken. Zorgen omdat:

  • U merkt dat uw kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen.
  • U merkt dat uw kind niet lekker in zijn vel zit. Dit kan zich onder andere uiten in: hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid of slecht slapen.
  • U zich afvraagt of uw kind faalangst heeft.
  • U signalen krijgt dat het op school niet goed gaat: de leerprestaties van uw kind zijn minder dan verwacht. Uw kind heeft moeite met lezen, spellen of rekenen. Misschien denkt u aan dyslexie of dyscalculie.
  • U vragen heeft over de intelligentie van uw kind; is er bijvoorbeeld sprake van hoogbegaafdheid?
  • Uw kind (erg) dromerig of juist (erg) druk is, moeite heeft om zijn aandacht bij zijn werk te houden en/of gemakkelijk is af te leiden.
  • U zich afvraagt welk schooltype of vorm van voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past.

Voor jongeren in de leeftijdsfase van 12 t/m 16 jaar biedt de praktijk de mogelijkheid tot onderzoeken op dyslexie en dyscalculie. De ervaring leert dat vooral bij kinderen met een schooladvies voor havo of vwo dit soms pas op het voortgezet onderwijs aan het licht komt.

orthopedagogiek-perspectief-1a
orthopedagogiek-perspectief-2

Deskundig advies

Als u wilt laten uitzoeken wat er aan de hand is en behoefte heeft aan deskundig advies kunt u terecht bij de Praktijk voor Orthopedagogiek Perspectief. In het advies wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden van uw kind. De praktijk heeft geen contracten afgesloten met gemeenten of zorgverzekeraars. U heeft daarom geen verwijzing van bijvoorbeeld een huisarts nodig. Naast minder bureaucratie betekent dit ook dat er geen verplichtingen zijn om informatie te delen met financiers.

De Praktijk voor Orthopedagogiek Perspectief is een kleine praktijk die ik, Sandra Goos, sinds oktober 2000 voer.

Ook voor scholen

Ook basisscholen kunnen, met toestemming van de ouders, met bovengenoemde vragen bij de praktijk terecht. Van middelbare scholen zullen het vooral vragen over dyslexie en dyscalculie zijn waarbij de praktijk behulpzaam kan zijn. Verder worden deze werkzaamheden op freelancebasis voor andere instellingen uitgevoerd. Zo worden voor de Bazalt Groep dyslexieonderzoeken verricht en is de praktijk als medebehandelaar betrokken bij de behandeling van kinderen met ernstige (enkelvoudige) dyslexie.

Group Of Children Playing In Park

Heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op.